En blogg om #nyemedier, #big data, #teknologi og #innovasjon

Noen nyheter er likere enn andre

Tradisjonell avislesing er på vei ned. Spesielt gjelder dette papiraviser, men stadig nye måter og kanaler å tilegne seg nyheter på gjennom sosiale medier og nyhetsaggregatorer truer også nettavisene – og viktige verdier.

En avis skal favne et vidt publikum. Den redaksjonelle profilen definerer utvalget av nyheter som blir presentert, og for å sikre seg det nødvendige antallet lesere må stoffmiksen henvende seg til et av de mindre felles multiplum innenfor den valgte profilen. Likesom et politisk parti er nødt til å fri til medianvelgeren, på retorisk vis i tråd med partiets politiske profil.

I dette ligger det et lite paradoks. Avisenes “ideal-leser” er et kunstig aggregat; redusert fra summen av oss alle – med det resultat at stoffmiksen som blir presentert faktisk ikke er optimalt tilpasset noen av oss.

På en måte er det en god ting. Det ligger et demokratisk opplysningsideal, tilsiktet eller ei, bak en slik mekanisme, hvor utenriks- og meningssaker lever side om side med underholdningsnyheter.

(En liten digresjon: nå er det ikke nødvendigvis slik at redaksjonene opprettholder utenrikssatsningen av opplysningsidealistiske grunner. Basert utelukkende på klikktall kunne de sikkert ha lagt den ned. Men siden leserne (les: oss alle) liker å tro at de er interessert i uriks – selv om adferden ikke understøtter dette – er også avisene nødt til å presentere slike nyheter, som igjen er med på å legitimere seg selv som en seriøs aktør. Altså en form for et gjensidig selvbedrag, som i sum har en viktig demokratisk funksjon.)

Men tilbake til medianleseren versus den virkelige leser. Paradokset har ført til helt nye måter å konsumere nyheter på.

Vi velger kanaler hvor våre venner og meningsfeller velger ut nyheter for oss (som Facebook og Twitter). Vi søker til nisjepublikasjoner, som blogger og andre som har valgt spesialisering som modell. Og vi søker fellesskap hvor likesinnede er med på å kurere nyhetsstrømmen, som Reddit.

Nettavisens egen tjeneste Mest Delt er eksempel på automatisk utvelgelse av nyheter basert på hva som har blitt mest delt på Facebook siste døgnet, altså totalt brukerstyrt.

Tilsammen komplementerer disse formene for nyhetsinnhenting hverandre godt. Men det har også mer perverse utslag.

Store aktører, som Google, har tatt konsekvensen av vår (akk så menneskelige) preferanse for individuell tilpasset informasjon. Ingen Google-søk er like; dine søkeresultat vil være en funksjon av alt det Google vet om det – og det er ikke lite.

Resultatet er at den informasjonen som er lettest tilgjengelig for deg, er informasjon av den typen som allerede støtter opp under det du allerede tror og mener.

Er du motstander av strengere våpenlovgivning og har frekventert mange såkalte “pro-gun”-nettsteder, er det mer sannsynlig at et søk etter “gun control” vil lede deg til nettsteder som støtter ditt syn. Dette er et demokratisk problem.

Dette kalles ofte The Filter Bubble. Når andelen nyheter vi får fra “representative” kilder, som aviser, minsker til fordel for nisjekanaler og informasjon gjennom søk, vil vi rett og slett bli mindre opplyste.

Det er et problem; vår stemmegivning i valg blir mindre informert og den offentlige debatt lider.

rbutr er et interessant forsøk på å veie opp for noe av dette. Her kan lesere av en nettside selv linke til kilder som er kritiske til informasjonen på denne siden, ved hjelp av en plugin i nettleseren. Forhåpentligvis er initiativ som dette bare starten av noe større.

Upworthy er et annet prisverdig prosjekt, som kurerer hva de kaller meningsfulle nyheter, tilpasset sosiale medier. De har følgende credo:

…social media with a mission: to make important stuff as viral as a video of some idiot surfing off his roof.

Et siste eksempel er Newsana, som aggregerer nyheter innenfor flere området basert på upvotes fra en utvalgt gruppe medlemmer. En av dagens toppsaker har tittelen “Canada lags on childhood well-being, UNICEF says”, som godt illustrerer tanken bak.

For å bruke en klisje: internett er fortsatt et nytt fenomen. Jeg velger å se på den teknologiske utviklingen som en slags berg-og-dalbane, hvor fremskritt avler nye problemer, som igjen blir møtt med innovative løsninger.

Det er samtidig farlig å tro at alle problemer vil løses gjennom teknologi alene. Teknologi og vitenskap er ikke mer verdt enn hva oss mennesker gjør det til.

Kanskje fordrer dette økt fokus på lovgining på personversområdet. Er det for eksempel en menneskerett for Google å overvåke vår nettbruk så detaljert, for så å utnytte denne kunnskapen kommersielt, med det resultat at opplysningsidealet lider? I hvilken grad på innretningen til pressestøtten ta innover seg the filter bubble og hvordan informasjonssamfunnet anno 2013 har utviklet seg?

Tradisjonell avislesing er på vei ned. Spesielt gjelder dette papiraviser, men stadig nye måter og kanaler å tilegne seg nyheter på gjennom sosiale medier og nyhetsaggregatorer truer også nettavisene – og viktige verdier.

En avis skal favne et vidt publikum. Den redaksjonelle profilen definerer utvalget av nyheter som blir presentert, og for å sikre seg det nødvendige antallet lesere må stoffmiksen henvende seg til et av de mindre felles multiplum innenfor den valgte profilen. Likesom et politisk parti er nødt til å fri til medianvelgeren, på retorisk vis i tråd med partiets politiske profil.

I dette ligger det et lite paradoks. Avisenes “ideal-leser” er et kunstig aggregat; redusert fra summen av oss alle – med det resultat at stoffmiksen som blir presentert faktisk ikke er optimalt tilpasset noen av oss.

På en måte er det en god ting. Det ligger et demokratisk opplysningsideal, tilsiktet eller ei, bak en slik mekanisme, hvor utenriks- og meningssaker lever side om side med underholdningsnyheter.

(En liten digresjon: nå er det ikke nødvendigvis slik at redaksjonene opprettholder utenrikssatsningen av opplysningsidealistiske grunner. Basert utelukkende på klikktall kunne de sikkert ha lagt den ned. Men siden leserne (les: oss alle) liker å tro at de er interessert i uriks – selv om adferden ikke understøtter dette – er også avisene nødt til å presentere slike nyheter, som igjen er med på å legitimere seg selv som en seriøs aktør. Altså en form for et gjensidig selvbedrag, som i sum har en viktig demokratisk funksjon.)

Men tilbake til medianleseren versus den virkelige leser. Paradokset har ført til helt nye måter å konsumere nyheter på.

Vi velger kanaler hvor våre venner og meningsfeller velger ut nyheter for oss (som Facebook og Twitter). Vi søker til nisjepublikasjoner, som blogger og andre som har valgt spesialisering som modell. Og vi søker fellesskap hvor likesinnede er med på å kurere nyhetsstrømmen, som Reddit.

Nettavisens egen tjeneste Mest Delt er eksempel på automatisk utvelgelse av nyheter basert på hva som har blitt mest delt på Facebook siste døgnet, altså totalt brukerstyrt.

Tilsammen komplementerer disse formene for nyhetsinnhenting hverandre godt. Men det har også mer perverse utslag.

Store aktører, som Google, har tatt konsekvensen av vår (akk så menneskelige) preferanse for individuell tilpasset informasjon. Ingen Google-søk er like; dine søkeresultat vil være en funksjon av alt det Google vet om det – og det er ikke lite.

Resultatet er at den informasjonen som er lettest tilgjengelig for deg, er informasjon av den typen som allerede støtter opp under det du allerede tror og mener.

Er du motstander av strengere våpenlovgivning og har frekventert mange såkalte “pro-gun”-nettsteder, er det mer sannsynlig at et søk etter “gun control” vil lede deg til nettsteder som støtter ditt syn. Dette er et demokratisk problem.

Dette kalles ofte The Filter Bubble. Når andelen nyheter vi får fra “representative” kilder, som aviser, minsker til fordel for nisjekanaler og informasjon gjennom søk, vil vi rett og slett bli mindre opplyste.

Det er et problem; vår stemmegivning i valg blir mindre informert og den offentlige debatt lider.

rbutr er et interessant forsøk på å veie opp for noe av dette. Her kan lesere av en nettside selv linke til kilder som er kritiske til informasjonen på denne siden, ved hjelp av en plugin i nettleseren. Forhåpentligvis er initiativ som dette bare starten av noe større.

Upworthy er et annet prisverdig prosjekt, som kurerer hva de kaller meningsfulle nyheter, tilpasset sosiale medier. De har følgende credo:

…social media with a mission: to make important stuff as viral as a video of some idiot surfing off his roof.

Et siste eksempel er Newsana, som aggregerer nyheter innenfor flere området basert på upvotes fra en utvalgt gruppe medlemmer. En av dagens toppsaker har tittelen “Canada lags on childhood well-being, UNICEF says”, som godt illustrerer tanken bak.

For å bruke en klisje: internett er fortsatt et nytt fenomen. Jeg velger å se på den teknologiske utviklingen som en slags berg-og-dalbane, hvor fremskritt avler nye problemer, som igjen blir møtt med innovative løsninger.

Det er samtidig farlig å tro at alle problemer vil løses gjennom teknologi alene. Teknologi og vitenskap er ikke mer verdt enn hva oss mennesker gjør det til.

Kanskje fordrer dette økt fokus på lovgining på personversområdet. Er det for eksempel en menneskerett for Google å overvåke vår nettbruk så detaljert, for så å utnytte denne kunnskapen kommersielt, med det resultat at opplysningsidealet lider? I hvilken grad på innretningen til pressestøtten ta innover seg the filter bubble og hvordan informasjonssamfunnet anno 2013 har utviklet seg?


Head of Big Data, Mediehuset Nettavisen AS

twitter@oleenger
Sisteinnlegg
Data and the Hype

Det bør ikke være altfor kontroversielt å hevde at “Big Data” har gjennomgått en periode av hype siden begrepet kom på banen noen få år til...

Den innovative organisasjonen

Jeg jobber i en bransje som har blitt tvunget til å revitalisere seg selv. Min egen arbeidsplass, Nettavisen, er nettopp en av de som har truet gamle...

Noen nyheter er likere enn andre

Tradisjonell avislesing er på vei ned. Spesielt gjelder dette papiraviser, men stadig nye måter og kanaler å tilegne seg nyheter på gjennom sosial...

Digital disrupsjon i den nye internett-økonomien

Påsketid er boktid, og jeg har benyttet anledningen til å lese James McQuiveys Digital Disruption. Forrester-analytikeren tar i boken utgangspunkt i...

Kommentarfelt og steile fronter

Påvirker tonen i kommentarfeltet hvordan vi som lesere oppfatter innholdet av en sak? Gjør kommentarfeltets blotte eksistens noe med holdningene vå...

Bøker@goodreads

Grant Pooke

Art History: The Basics

Art History: The Basics is a concise and accessible introduction for the general reader and the undergraduate approaching the history of art ...

E.H. Gombrich

The Story of Art

This text is the 16th revised and updated edition of this introduction to art, from the earliest cave paintings to experimental art. Eight n ...

Agnes Ravatn

Fugletribunalet

TV-programleiaren Allis Hagtorn forlèt mann og jobb etter ei offentleg sexskandale og byrjar som hushjelp for Sigurd Bagge, ein mann i før ...

Patrick Modiano

Dimanches d'août

Pourquoi le narrateur a-t-il fui les bords de la Marne avec Sylvia pour se cacher à Nice ? D'où vient le diamant la Croix du Sud, la seule ...